Art i Pintura

Aquestes pintures a l'oli realitzades amb una tècnica especial, tenen una particularitat. Si les mirem amb unes ulleres polaritzades, es poden veure en 3 dimensions. És com si contemplessim els peixos sota l'aigua.

Arte y Pintura

Estos lienzos, pintados al óleo con una técnica especial, tienen una particularidad. Mirándolos a través de unas gafas polarizadas pueden verse en 3 dimensiones. Da la sensación de ver los peces sumergidos bajo el agua.

Manel Gil - Art i Pintura Manel Gil - Art i Pintura Manel Gil - Art i Pintura

Manel Gil - Art i Pintura Manel Gil - Art i Pintura Manel Gil - Art i Pintura